Contact us
Beijing Energy Investment Holding Co ., Ltd.
A-West Tianyin Building No.2A South Fuxingmen Street
Xicheng District Beijing , China.
Zip Code: 100031
Tel: (8610) 66411593
Fax: (8610) 66411585
Email: powerbeijing@powerbeijing.com

© powerbeijing.com